Polityka Cookies

Polityka prywatności serwisu www.niemapa.pl/sklep/

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowego NIEMAPA.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

Gniewomir Koncewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Karamba, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 6881246921, REGON 180233032.

 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.
 2. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych to art. 6  1 lit. b RODO, jako czynniki uprawniające wymienione min. są: zgoda wyrażona przez osobę, umowa (np. sprzedaży, o świadczeniu usługi ), ciążący obowiązek prawny na Administratorze (np. dokumentacja księgowa), prawnie uzasadniony interes Administratora.
 3. Możliwe cele przetwarzania:
 • świadczenie usług oferowanych w sklepie,
 • realizacja zamówień,
 • tworzenie dokumentów księgowych,
 • gromadzenie plików “cookies”.
 1. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika, skutkiem braku zgody na pozyskanie informacji jest brak możliwości korzystania z usług sklepu i dokonania zakupu.
 2. Dane osobowe udostępnione serwisowi, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, nie zostaną w żadnej formie przekazane osobom trzecim w celach innych niż realizacja umowy zawartej ze sklepem.
 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody pozostaje zgodne z prawem.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które mogą wpłynąć czynniki zewnętrzne np. rozwój technologii internetowej czy ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • Jesteśmy do dyspozycji jeśli mają Państwo jakieś pytania.